Agenda

2021

Vikingdag in Moesgard


Lees verder...

Statistiek

Vandaag 49
Deze week 754
Deze maand 225
Vanaf 10-2008 1262186

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

 

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Verdenserklæring om Menneskerettighederne
 
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Artikel 1
Alle mennesker er f√łdt frie og lige i v√¶rdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de b√łr handle mod hverandre i en broderskabets √•nd.
 

Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 2
Enhver har krav p√• alle de rettigheder og friheder, som n√¶vnes i denne erkl√¶ring, uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. p√• grund af race, farve, k√łn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, f√łdsel eller anden samfundsm√¶ssig stilling.

Der skal heller ikke g√łres nogen forskel p√• grund af det lands eller omr√•des jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en person h√łrer, hvadenten dette omr√•de er uafh√¶ngigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende omr√•de, eller dets suver√¶nitet p√• anden m√•de er begr√¶nset.

 

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 3
Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed
 
Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 4
Ingen må holdes i slaveri eller trældom ; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.
 
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 5
Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

 

 
2023 Harmen Schoonekamp | Contact | Talennet |  Webplattegrond. . .

Citaat van de dag

"Iedere taal geeft een unieke kijk op het leven.
Et andet sprog er et andet syn på livet. "
- Federico Fellini -
(1920-1993)

Uw link hier?

Neem contact met ons op

E-mail