Agenda

2021

Vikingdag in Moesgard


Lees verder...

Statistiek

Vandaag 41
Deze week 746
Deze maand 217
Vanaf 10-2008 1262178

Psychologisch woordenboek - Psykologisk ordbog
aandacht opmærksomhed
acceptatie godkendelse
agressie aggression
angst angst/ frygt
baby, zuigeling spædbarn
bang bange
bevalling nedkomst
bewustzijn bevidsthed
blij glad
blijdschap glæde
boos vred
boosheid vrede
cliënt klient
concentratie opmærksomhed
denken at tænke
depressie depression
dorst tørst
drift raseri
driftig hidsig
droom drøm
empathie empati
ervaring erfaring
extravert udadvendt
geboorte fødsel
gedachte tanke
gedrag opførsel
geheugen hukommelse
geluk lykke/ glæde
gelukkig lykkelig
gevoel følelse
gevoel følelse
geweten samvittighed
haat had
herkenning genkendelse
hersenen hjerne
honger sult
houden van at elske
houding holdning
huilen at græde
hypnose hypnose
hysterie hysteri
identificatie identifikation
imitatie imitation
introvert indadvendt
kinderen barn
kleuter barn mellem 4 og 6 ĂĄr
lachen at le
laf fej
lafheid fejhed
liefde kærlighed
midlife crisis midtvejskrise
moed mod
moedig modig
motivatie motivation
onderbewustzijn underbevidsthed
ontkenning nægtelse
opvoeden opdrage
opvoeding opdragelse
persoonlijkheid personlighed
peuter barn mellem 2 og 4 ĂĄr
psycholoog psykolog
puber pubertetsbarn/ teenager
puberteit pubertet
schaamte skam
stress stress
therapie terapi
tiener teenager
trauma traume
verbaasd forbavset
verbazing forbavselse
verdriet sorg/ smerte
verdrietig trist
verliefd zijn at være forelsked
verstand forstand
zwanger gravid
zwangerschap graviditet2023 Harmen Schoonekamp | Contact | Talennet |  Webplattegrond. . .

Citaat van de dag

"Iedere taal geeft een unieke kijk op het leven.
Et andet sprog er et andet syn pĂĄ livet. "
- Federico Fellini -
(1920-1993)

Uw link hier?

Neem contact met ons op

E-mail